Vzdělávací zdravotnický kurz – komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů, pořádané VFN Praha

8.12.2022 – Tisková zpráva: Vzdělávací zdravotnický kurz – komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů, pořádané VFN Praha.

Konec listopadu se nesl ve vzdělávacím duchu, kdy naše kolegyně z divize Hojení ran Lucie se zúčastnila kurzu komplexní ošetřovatelské péče o rány u dospělých a dětských pacientů ve fakultní nemocnici Praha.

Lucie, jak celý kurz hodnotíte a jaký měl průběh?

,,Celý kurz hodnotím jako obrovský přínos informací pro každého, kdo se chce posouvat vpřed a být odborníkem v problematice hojení ran. Kurz byl rozdělen z praktických důvodů na dvě části – na základní, teoretickou část a na praktickou část – ve zdravotním zařízení.

První část byla základní teorie, kde jsem se dozvěděla pro mě spoustu zajímavých a rozhodně užitečných informací, které mohu uplatnit při své práci s ránami. Při přednáškách jsem se setkala se spoustou odborníků ve své praxi, což bylo určitě zajímavé. Pro mě osobně bylo velmi příjemným překvapením setkání s docentkou klinické psychologie, paní Laurou Janáčkovou, jejíž knížky jsem v době svého studentského života brala jako nedílnou součást povinné četby.

Jak probíhala praktická část a kdo se mimo Vás ještě kurzu zúčastnil?

Druhá část byla zaměřená především na praxi. Měla jsem možnost navštívit různá pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Praktickou část edukovala MUDr. Žemličková z dermatovenerologické ambulance. Zvolila intenzivní a rozsáhlou praxi v okruhu onkologických ran. Velkým přínosem byla osobní zkušenost v indikaci a převazu ran. Kurz absolvovaly sestřičky z celé České republiky, pracující většinou v ambulanci hojení ran, chirurgie nebo domácí péče.

S jakým zdravotnickým materiálem jste pracovali?

V rámci praxe jsem měla možnost poznat spoustu nového materiálu na hojení ran. Pracovali jsme především s primárním krytím na rány, které je zásadní volbou při problematice hojení ran.

Zdravotnický kurz byl ukončen závěrečným testem, který obsahoval 20 otázek, týkající se problematiky hojení ran a následnou ústní zkouškou, kterou doprovázela prezentace vlastní kazuistiky samozřejmě na téma ,,rány“.